Chera, ukande mbewu wosima
Um, chera (aah, ha, ha)
Hm, chera ukande mbewu wosima
Chera (aah, ha, ha)

Pandinoenda, ndoenda handikusiye moyo unoramba
Ndafunga tiyambukire kure nengarava
Tengetiritese nekumapfanya
Tengetiritese nekumagobo

Sunga mukwende titize hama (takarasima)
Vesa kamoto tikange hanga (takarasima)
Tipinde munzira tipinde mungarava (takarasima)
Tipinde munzira tipinde ngarava (takarasima)

Tengetiritese nekumapfanya (takarasima)
Tengetiritese nekumagobo (takarasima)
Tengetiritese nekumapfanya (takarasima)
Tengetiritese nekumagobo (takarasima)

Shiri yakangwara inovakira panobaya
Dendere kusati kwanaya
Shiri yakangwara inovakira panobaya
Dendere kusati kwanaya

Ndirikushandira mhuri yangu
Ndirikuvaka musha wangu
Ndirikushandira mhuri yangu
Ndirikuvaka musha wangu

Ndirikushandira mhuri yangu
Ndirikuvaka musha wangu
Ndirikushandira mhuri yangu
Ndirikuvaka musha wangu

Um, chera ukande mbewu wosima
Um, chera (aah, ha, ha)
Hm, chere ukande mbewu wosima
Chera (aah, ha, ha)

Kana wandida ndide zvomene (takarasima)
Kana murufu ndine ndinewe (takarasima)
Inini ndega, ini ndomene (takarasima)
Chinondiona ndenge ndinewe (takarasima)

Tipinde munzira, tipinde ndima (takarasima)
Tipinde munzira, tipinde ndima (takarasima)
Tipinde munzira, tipinde ndima (takarasima)
Tipinde munzira, tipinde ndima (takarasima)

Tengetiritese nekumakura
Tengetiritese nekumagobo
Tengetiritese nekumakura
Tengetiritese nekumagobo

source