The first edition of HANG DA MiC sessions

Produced by : Layaan Solja
Video by : Walle Visuals

Written and Composed by Qounfuzed
This is my own expression and version of Simon Chimbetu’s “Comma”,after two months Carol sent a break up letter to Simon and in the letter she mentioned these hurtful words “I don’t love you anymore” and Simon had this to say……..

LYRICS

Rudo rwakafa
Haruna kuzosvika far
Rudo rwakafa

I wish I never lied
There’s things I wish I did not hide ooh
Kuita magame netuvanhu twepaside
Hameno chaindiita ndidaro
Asi rudo rwangu rwese ndaikupawo
Hameno pamwe waitondidarowooo
Asi moyo wangu wese ndanga ndakupa kuti ooh

Wakambo wevhana Goodbye
Nemunhu wawaiti ucha spender naye life
Unobva washaya kuti kudanana kwacho kuri pai
Ooh nemunhu wawaiti ucha spender naye life

Ndaisava faithful pandaikunyima time yako ndichiti ndiri muchi circle
Vanhu vese vaizviona waitova chiseko
Pakati pedu pakanga pasisina trust
Taizodanana sei ko ooh huu ooh huu ohh
Nyaya yakatanga pama password
Zvikaita sepava nemasecret
Zvinhu ndokubva zvaita different
Wava kunditora sendiri friend

Pandakaudza mai vako nyaya dzedzu ndainge ndarasika
Ndava kungoti chero zvazvaita ngaadzoke nekukasika
Ndainge ndapererwa nemazano ndaitoona vachindibatsirawo
Mushure mekuona kuti hapana aikwanisa kuzvigadzira

Wakambo wevhana Goodbye
Nemunhu wawaiti ucha spender naye life
Unobva washaya kuti kudanana kwacho kuri pai
Nemunhu wawaiti ucha spender naye life oooh

Akazondirwadzisa hongu
Paripo pandaitadza
Asi kazhinji ndaiyedza kumufadza
Mashoko ake akandirwadza ekuti
I don’t love you anymore

Mariro nekuti rudo rwakafa
Rudo rwedu haruna kuzosvika far
Mariro nekuti rudo rwakafa mariro erudo

Wakambo wevhana Goodbye
Nemunhu wawaiti ucha spender naye life
Unobva washaya kuti kudanana kwacho kuri pai
Ooh nemunhu wawaiti ucha spender naye life

I wish I never lied
There’s things I wish I did not 8hide
Kuita magame netuvanhu twepaside
Hameno chaindiita kuti ndidaro
Asi rudo rwangu rwese ndaikupawo
Hameno pamwe waitondidaro
Asi moyo wangu wese ndanga ndakupa kuti ooh

Wakambo wevhana Goodbye
Nemunhu wawaiti ucha spender naye life
Unobva washaya kuti kudanana kwacho kuri pai
Ooh Nemunhu wawaiti ucha spender naye life

Wakambo wevhana Goodbye
Nemunhu wawaiti ucha spender naye life
Unobva washaya kuti kudanana kwacho kuri pai
Ooh Nemunhu wawaiti ucha spender naye life

Mariro nekuti rudo rwakafa
Rudo rwedu haruna kuzosvika far
Mariro nekuti rudo rwakafa mariro erudo

Recent Projects
9ine – https://youtu.be/vfhCe_0rUU4​
Goodnight – https://youtu.be/M2bQCCHzALQ​
Drinks – https://youtu.be/mc1Suybh_Qk
Dzoka kumba tirare – https://youtu.be/NZNUBAcG_VQ
Ngwavha Ngwavha – https://youtu.be/LwLDWgkEE_k

Social Media Links:

Instagram- (@qounfuzedzw) https://www.instagram.com/qounfuzedzw/

​ Management
Instagram – (@walle_visuals) https://www.instagram.com/walle_visuals/
Email: qounfuzedndururani@gmail.com
wallygmt@gmail.com

source